آنالیز و مستندسازی نرم‌افزار

با ما تماس بگیرید: ۳۸۴۸۱۲۸۴ - ۳۸۴۸۱۲۸۵ (۰۵۱) | به ما ایمیل بزنید: salam@rasanehfarda.com

Rasaneh Farda Icon
اینترنت، رسانه فرداست.
 

آنالیز و مستندسازی نرم افزار

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

آدرس ایمیل

شماره تماس

موضوع کلی پروژه

اگر توضیح خاصی مدنظرتان است، این قسمت را پر کنید، در غیر اینصورت میتواند خالی باشد.

تحلیل نرم‌افزار پروسه‌ای است که در طی آن، یک پروژه نرم‌افزاری به صورت سیستماتیک و توسط جمعی از متخصصین، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. در پروژه‌های سنگین وب سایت یا نرم‌افزار، فاز مستقلی برای تحلیل نرم‌افزار در نظر گرفته می‌شود. خروجی نهایی جلساتی که برای تحلیل نرم‌افزار برگزار می‌شود، یک سند کامل از نیازها و ساختار نرم‌افزار است که به مشتری ارائه می‌شود.
لازم به ذکر است که پروسه تحلیل نرم‌افزار، همانند سایر پروژه‌ها، نیازمند عقد قرارداد است. قرارداد تحلیل نرم‌افزار به صورت یک قرارداد مستقل یا به عنوان بخشی از پروژه اجرای نرم‌افزار یا وب سایت منعقد می‌شود.
در صورتی که پروژه‌ای یا ایده‌ای دارید و مایلید برای سازمانتان اجرا کنید، از شما دعوت می‌کنیم فرم اولیه روبه رو را تکمیل و برای ما ارسال کنید. یکی از کارشناسان رسانه فردا برای پیگیری موضوع با شما تماس می‌گیرد:

آنالیز و مستندسازی