تماس با ما

با ما تماس بگیرید: ۳۸۴۸۱۲۸۴ - ۳۸۴۸۱۲۸۵ (۰۵۱) | به ما ایمیل بزنید: salam@rasanehfarda.com

Rasaneh Farda Icon
اینترنت، رسانه فرداست.

رسانه فردا در شبکه‌های اجتماعی

رسانه فردا

تلفن: ۳۸۴۸۱۲۸۴ - ۳۸۴۸۱۲۸۵ (۰۵۱)

آدرس: مشهد، خیابان راهنمایی، برج سلمان، طبقه ۱۱، واحد ۳

ایمیل به دبیرخانه رسانه فردا:  salam@rasanehfarda.com